BİZİMLE

İLETİŞİM KURUN

0262 331 85 03

DELİRYUM- DEMANS BOZUKLUKLAR

DELİRİUM : Delirium’ la ilgili başlıca nörotransmitterin asetilkolin olduğu varsayılır ve başlıca nöroanatomik alan retiküler formasyondur. Delirium genellikle yatak başında ve ani başlayan belirtilerle belirlenir.

Delirium başlıca özelliği bilinç bozukluğu, dikkati yeni bir konuya kaydırma yetisinde azalma ile birlikte “çevrede olup bitenin farkında olma düzeyinin azalması” olarak tanımlanır. Delirium genellikle 3–7 gün sürer.

DEMANS : Demans bilinçte bozulma olmaksızın bilişsel fonksiyonlarda bozulmayla belirli bir sendromdur.

Demans esasında bir yaşlılık hastalığıdır. Bütün demanslı hastaların % 50–60 ’ ı Demans en yaygın tipi olan Alzheimer tipindeki demansa sahiptir.

Alzheimer hastalığının patofizyolojisinde en etkin olan nörotransmiterler asetilkolin ve norepinefrindir ve her ikisinin de etkisinin azaldığı varsayılır.

40 yaşın üstündeki bir hastada kişilik değişikliği yakınmaları, Demans tanısının dikkatle düşünülmesi gerektiğini gösterir. Aşırı düzenlilik, sosyal çekilme veya olayları ayrıntılı anlatma eğilimi karakteristiktir.

Demansın klasik seyri, hastalığın 50’li veya 60’lı yaşlarda başlaması, 5–10 yıl boyunca tedavi bozulmaya ve sonuçta ölüme neden olmasıdır.

AMNESTİK BOZUKLUKLAR : Amnestik bozukluk, sosyal ve mesleki işlevsellikte belirgin bozulmaya sebep olan özellikle tek semptomla belirli bir bellek bozukluğudur.

DSM-IV’ e göre, amnestik bozukluğun teşhisi “yeni bilgiyi öğrenmede veya önceden öğrenilmiş bilgiyi anımsamada bozulmayla beliren bellek bozukluğunu” ve “ bellek bozukluğunun sosyal ve mesleki işlevsellikle önemli bozulmaya neden olmasını” gerektirir.

PSİKİYATRi